O colaborador consegue sacar o valor creditado? Seguir