O colaborador consegue solicitar reembolso? Seguir